Markkinoinnin keinot

Markkinoinnin tarkoitus on edistää myyntiä, ja sen voi tehdä monella eri tapaa, eri välineitä hyväksi käyttäen.

Mainosvälineinä voidaan käyttää sanomalehtiä, televisiota, radiota, elokuvia, ulko- ja liikemainosvälineitä, internettiä sekä suoramainontaa. Suoramainokset voidaan osoittaa joko rajatulle kohderyhmälle osoitteen perusteella tai tietylle alueelle pelkästään. Ja se voidaan tehdä joko perinteisesti mainospostin mukana tai sähköisesti esim. suoraan sähköpostiin.

Markkinointi ei ole sitä, että lätkäistään jokin ilmoitus vain jonnekin esille, vaan se on tarkoin suunniteltua. Otetaan selvää erilaisilla tutkimuksilla, mitä kuluttaja haluaa ja toimitaan sen mukaan. Aina ei kuluttaja edes tajuakaan, että hänelle markkinoidaan jotakin tuotetta, ja tällöin puhutaan piilomainonnasta. Tyypillinen esimerkki on esimerkiksi vaikka urheiluliike, joka sponsoroi, eli tukee rahallisesti jotakin tuotteeseen läheisesti liittyvää palvelua. Tässä tapauksessa tämä sponsoroija yrittää saada myönteisen julkisuuden kääntymään itseensä.

Tekstimainonnassa luodaan teksti, joka jollakin tavalla antaa myönteisen palautteen jostakin tuotteesta tahi palvelusta. Esim. mainostetaan jotakin terveyttä edistävää tuotetta, jota varten on haastateltu useampaa samaa tuotetta käyttäneitä henkilöitä ja tehty heidän myönteisistä kokemuksistaan yhteisveto jossa annetaan ymmärtää, että ilman tätä tuotetta tätä terveysvaikutusta ei saavutettaisi.

Peitellystä mainonnasta puhutaan silloin, kun tarkoitetaan tuotesijoittelua. Tähän termiin törmätään joissakin ohjelmissa kuten Idolsissa, jossa tuomarit ja kisaajat juovat tietyn merkkistä virvoitusjuomaa ja annetaan tavallaan ymmärtää, että se on ainut ja oikea vaihtoehto juuri tässä tilanteessa.

Markkinoinnin yhteydessä kuulee myös puhuttavan ns. merchandising-ajattelusta. Tyypillinen esimerkki on esimerkiksi lapsiin ja nuoriin kohdistuva markkinointi, jossa tietyn teeman ympärille luodaan jokin tarina, jolla myydään leluja, vaatteita, virvoitusjuomia, nameja jne. Tyypillinen esimerkki tästä voisi olla Angry Birds-ilmiö, jonka varjolla myydään vaikka ja mitä tänä päivänä.

Aikuisiin vedotaan hieman eri tavalla. Etenkin alkoholijuomia ja kahvia myydään luomalla mielikuvia, että juuri tätä tuotetta käyttämällä voit saavuttaa tällaisen ja tällaisen sosiaalisen statuksen mutta mainonta on tehty niin, että itse mainostettava tuote on vähän niin kuin sivuosan näyttelijä.

Markkinointiin on siis olemassa eri keinoja riippuen siitä mitä markkinoidaan ja millaiselle kohderyhmälle.