Tahdotaan näkyvyyttä

Miten saisi lisää asiakkaita ja lisää myyntiä? Ikuinen kysymys monille yrittäjille tai yrityksille. Ei yksin riitä, että tuote tai palvelut ovat hyviä, vaan pitää myös osata markkinoida niitä parhaalla mahdollisemmalla tavalla. Täytyy luoda tarve tuotteille ja palveluille. Tämän lisäksi olisi hyvä käyttää hyväksi kaikkia mahdollisia tapoja tulla tutuksi ihmisille.

Nykyinen sukupolvi hakee tietoa, ostaa ja vertailee eri kanavien kautta aiempaan käytökseen verrattuna. Yhä useampi klikkaa itsensä nettiin, jossa on helppo tehdä hintavertailuja ja jakaa kokemuksia tuotteista ja palveluista. Netti on erinomainen myyntikanava, mutta siinä piilee myös suuria haasteita, jotka kannattaa huomioida heti yrityksen alkumetreillä. Nettimainontaa pidettiin sen alkuaikoina liian helposti yksisuuntaisena kanavana, kunnes huomattiin sen olevan hyvinkin monisuuntainen kanava, jossa niin positiiviset kuin myös negatiiviset kokemukset leviävät nopeasti miljoonille käyttäjille.

Samalla tavalla kuin lähes kuka tahansa nähdessään Coca-Cola -merkin logon, ei ainoastaan saa Coca-Cola -tölkin kuvaa mieleensä, vaan alkaa janota kyseistä juomaa. Coca-Cola -brändi tunnetaan lähes joka puolella maailmaa, mikä olisi ihanteellinen tilanne minkä tahansa yrityksen brändille, mikäli sen tuote soveltuu kansainvälisille markkinoille, eikä ainoastaan kotimaisille.

Mainostuotteet olennaisena osana markkinointia

Mainostuotteet ovat helppo tapa mainostaa yrityksen olemassaoloa laajalle määrälle ihmisiä. Esimerkiksi messuilla ihmiset tahtovat kerätä, ei ainoastaan yrityksesi lentolehtisiä ja tuotekatalogeja, vaan myös kyniä, muistilappuja ja muuta mainostarviketta, kuten usein käytetty idea kaulanauha, johon on mahdollista printata yrityksen nimi ja logo.

Mainostuotteiden tulee kuvastaa yrityksen imagoa ja siksi niiden valintaan täytyy kiinnittää huomiota. Laadukas ja käytännöllinen mainostuote antaa yrityksestä positiivisen kuvan, kun taas huonolaatuinen välittää asiakkaalle negatiivisia signaaleja. Mainostuotteet ovat yksi osa julkisuuskuvan rakentamista ja niiden tulee tukea yrityksen sanomaa sekä arvoja omalta osaltaan. Esimerkiksi ympäristöystävällisyyteen panostavan firman kannattaa suositella myös tuotteensa ajatellen sanomaa.

Mainostuotteet eivät vain vahvista asiakassuhteita, ne levittävät tietoa yrityksen olemassaolosta sen mukaan, miten ja missä mainostuotteita jaetaan. Mainostuotteita miettiessä kannattaa pitää mielessä tuotteen käyttötarkoitus. Muistilaput ovat aina hyvä idea, mutta kaulanauhalla saattaa saada enemmän julkisuutta. Mainostuotteissa on hyvä seurata ajankuvaa, joku mainostuote saattoi olla hyvinkin käytännöllinen 20 vuotta sitten, mutta ajaako se edelleen saman asian vai olisiko aika vaihtaa tuotetta?

Sosiaalisen median merkitys

Yrityksen omat nettisivut on itsestäänselvyys, ja riippuen myyntituotteesta tai palvelusta, on heillä myös jonkinlainen verkkokauppa. Tämän lisäksi moderni yritys haluaa olla näkyvillä sosiaalisessa mediassa, kuten esimerkiksi Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa. On olemassa monenlaisia markkinointikanavia, ja yrityksen pitää päättää, miten paljon rahaa ne haluavat käyttää, ja millä kaikilla myyntipaikoilla halutaan saada näkyvyyttä.

Jo pitkään olemassa olleet mainostuotteet ovat edelleen yksi osa markkinointia, eikä kaikki mainonta edelleenkään ole keskittynyt ainoastaan digitaaliseen muotoon, vaikka siltä voikin joskus vaikuttaa. Kun katsoo, mitä yrityksen pitäisi tehdä ja missä markkinointikanavassa heidän pitäisi olla mukana, on valtaosa näistä verkossa. On kuitenkin silkka mahdottomuus olla läsnä kaikkialla, esimerkiksi kaikissa sosiaalisissa medioissa eli somessa. Läsnäolo ei tarkoita pelkän profiilin avaamista, vaan tilin päivittäminen on rankkaa työtä ja ylläpitämistä. Jotta some-markkinointi toimisi, täytyy yrityksen lähes päivittäin postata jotain, eli julkaista väkijoukkoja kiinnostavia uutisia tai artikkeleita.

Iso osa yrityksistä on delegoinut sosiaalisten kanavien ylläpidon ja nettisivut ulkopuoliselle yritykselle, joka vastaa teknisestä tuesta ja on valppaana reagoimaan nopeasti. Nopean ja laadukkaan asiakaspalvelun lisäksi tukihenkilöstö huolehtii virusohjelmien päivityksistä ja valvoo esimerkiksi netissä toimivan kaupan tapahtumia. Panostaminen ammattitaitoiseen apuun maksaa hiemankin suuremmissa yrityksissä itsensä nopeasti takaisin.