SEO – Hakukoneoptimointi

Mitä tarkoittaa hakukoneoptimointi? Kirjaimet SEO tulevat englannin kielen sanoista Search Engine Optimization. Suomeksi käytetään termiä hakukoneoptimointi. Tämän menetelmän tarkoitus on yksinkertaisesti pitää verkkosivun tai sivustojen sijoituksia hakukoneiden palveluissa mahdollisimman korkealla.

Hakukoneoptimointi sisältää monta aihealuetta ja onkin hyvä jo kotisivuja luotaessa panostaa tähän aiheeseen. Esimerkiksi Google vaihtaa hakutuloksien algoritmia useasti ja kriteerejä on jopa useita satoja. Asiaan on siis syytä panostaa kunnolla, sillä melkein jokainen markkinointi ja mainonta tapahtuu nykyään internetin kautta hakukoneilla vertailemalla tuotteita.

Hakukoneoptimointia voi hyödyntää myös television kanssa. Nykyään yhä useampi TV-mainos ajaa ihmiset verkkoon. Kannattaa varmistua että televisio mainonnan ja internet mainonnan työtä tekevät ihmiset ovat samalla viivalla. Television lisäksi kannattaa miettiä muita mainostapoja. Pääasia tulisi olla, että ihmiset hakevat sinun haluamallasi hakusanoilla googlesta tietoa. Käyttämällä tätä hakusanaa kotisivuillasi ihmiset päätyisivät nopeasti sinun sivuillesi.
Merkittäviä tuloksia voidaan saavuttaa jo pelkästään muuttamalla sivujen teknistä toteutustapaa paremmin hakukoneiden ymmärtämään muotoon. Löydettävyyttä hankaloittavia asioita voivat olla esimerkiksi kehykset, kuvilla toteutetut linkit, huono informaatio, flash-tekniikalla toteutetut sivut ja kävijäkohtaisia parametrejä sisältävät osoitteet. Helpoimmalla hakukoneoptimoinnista päästään huomioimalla nämä tekijät jo verkkosivuston toteutusvaiheessa, jolloin myöhemmin ei tarvitse ryhtyä vaivalloisiin korjaustöihin.

Perinteinen hakukoneoptimointi tapahtuu sijoittamalla niin sanottuihin HTML-elementteihin haluttuja sanoja. Kannattaa varmistua, että jokaisella sivulla on yhtenäinen title-teksti, johon sijoitat keskeisiä sanoja 1-3 kappaletta. Avainsanat ovat sanoja, joiden perusteella sivusi löytyvät hakukoneilta. Näiden käyttöä pitää suosia ja ”ujuttaa” mahdollisimman paljon avainsanoja kotisivuille. Pidä teksti ytimekkäänä ja sulavana, älä liian pitkänä. Muistaen silti käyttää avainsanoja mahdollisimman paljon.

Blogit ja metatekstit, ovat myös mainio tapa parantaa verkkomainontaa. META kuvaus on lyhyt, noin 160 merkkiä pitkä, tiivistelmä yksittäisestä www-sivusta. Hakukoneet käyttävät näitä tiivistelmiä usein esittäessään sivua hakutuloksissa klikattavan linkin alapuolella. Jos META kuvausta ei ole määritelty sivulle, yrittää hakukoneen automatiikka löytää tiivistelmäksi sopivaa tekstiä itse sivun sisällöstä; vaihtelevalla menestyksellä.